Ochrana osobních údajů a GDPR

Ochrana osobních údajů a GDPR

Pokud jste odběratelem novinek, návštěvníkem webu nebo mým zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Společnost Pure charter s.r.o. zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Na této webové stránce se prosím seznamte s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Pure charter, IČO 04527046, se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mail: kris.jurenova@gmail.com provozuje webovou stránku www.kristyna-jurenova.cz. 

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří se zpracováním mohou pomáhat.

Kontaktní údaje

V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailu: kris.jurenova@gmail.com 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje s vaším souhlasem z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

➤ poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží).

➤ vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) jsou potřeba pro vyhovění zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

➤ marketing 

vaše osobní údaje využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Newslettery zasílám jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také nabídky třetích osob nebo využít vaše osobní údaje např. pro remarketing a targeting, a to po dobu 5 let. 

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

➤ fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
Na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat - kontaktujte mě prosím na náš kontaktní e-mail.

Cookies

Při procházení našich webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.  Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře, a to pomocí technických a organizačních opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

- SmartEmailing – aplikace pro komunikaci a e-mailing     

- MioWeb – aplikace pro správu webu a fakturaci

- FAPI – aplikace pro správu prodeje a fakturaci     

- Facebook – FB pixel

- Google – Google Analytics

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mi prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mi můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě ve lhůtě 60 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a zálohve lhůtě 60 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Mlčenlivost

Společnost Pure charter s.r.o. zachovává mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 18.9.2023.

Toto jsou zásady služby Google Analytics.